top of page

Vzdrževanje protipožarnega sistema

Poleg očitnih praktičnih koristi dobro vzdrževanih požarnih alarmov je redno preverjanje požarne opreme zakonska zahteva. Securicor zagotavlja celovit sistem vzdrževanja za vse vaše potrebe po požarni varnosti in opravlja preglede in popravila visoke kakovosti, ki zagotavljajo, da vaša oprema deluje pravilno in brez napak.

Ne glede na to, ali potrebujete standardno vzdrževanje ali mislite, da potrebujete popravilo vašega požarnega alarmnega sistema, vam to zagotavljamo strokovno in učinkovito.

Image by Guilherme  Cunha
Vzdrževanje : Services

Vzdrževalni proces

V ČASU PREGLEDA BODO  TEHNIKI:

Pregledali sistem, da zagotovijo, da so izpolnjeni vsi zakonski standardi

Odkrili potencialno škodljive razmere na lokaciji, ki bi lahko ogrozile delovanje mehanskih in/ali elektronskih komponent

Pozanimali se o vseh spremembah na področju požarnega varovanja

Pregledali splošno stanje in preizkusili delovanje glavnih in pomožnih požarnih central

Pregledali in preizkusili delovanje  detektorjev dima in toplote

Pregledali in preiskusili vse baterije

Programsko preverili vse izhodne releje in preverili njihovo aktiviranje

Preverili prenos alarmnega signala(alarm, napaka) na VNC(varnostna nadzorna družba)

Po potrebi očistili detektorje v skladu s smernicami proizvajalcev

Označili naprave, kot je zahtevano, in opravili vse potrebne evidence

Pripravili popolno poročilo o pregledu

Vzdrževanje : List
Vzdrževanje : Image
bottom of page